Ra mắt Slogan mới của CleanHouse Việt Nam: chuẩn 5 sao, sạch hoàn mỹ

15 năm CleanHouse gắn bó với sologan “Service from Sigapore”, đó là khoảng thời gian là nhà phân phối, sử dụng và được chuyển giao công nghệ của hãng kleanco – Sigapore. Năm 2023 đánh dấu CleanHose Việt Nam ra mắt Sologan mới “Sạch từng ly – Chuẩn tiêu chí” với sự tự tin về một dịch vụ làm sạch chuẩn 5* và tầm nhìn mới.