Thoan Chả Mực - Sự lựa chọn hoàn hảo cho mâm cỗ Tết

Truyền thống ẩm thực dịp Tết luôn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại, một số món ăn truyền thống dịp Tết đã trải qua sự thay đổi và thực trạng ẩm thực dịp này có một số đặc điểm đáng chú ý.