Thủ khoa Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thông thạo 3 ngoại ngữ

Thông thạo tiếng Anh, Nhật, Pháp, thủ khoa ngành Đông Phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội Phạm Khánh Linh chia sẻ cách chinh phục các ngôn ngữ.