Phim Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử

Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử tung Poster máu lửa ấn định ngày khởi chiếu, hẹn phá đảo rạp chiếu mùa lễ hội cuối năm.