Đau đầu thường xuyên và giải pháp từ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bách Thống Vương

Theo thống kê, có khoảng 50% dân số thế giới bị đau đầu hàng ngày. Cứ 3 người thì có 1 người bị nhức đầu dữ dội vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Trên thực tế, tình trạng này có thể bắt gặp ở bất kỳ lứa tuổi, giới tính, tôn giáo nào.