“Phù thuỷ đường nét” Lưu Đình Khanh vị bác sĩ vẽ nên cuộc đời mới cho phái đẹp

Vị bác sĩ dành cả thanh xuân để cống hiến cho ngành thẩm mỹ làm đẹp Lưu Đình Khanh là tấm gương đi trước cho một thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục thực hiện con đường vẽ nên những đường nét hoàn hảo, tiếp nối cuộc đời hạnh phúc cho khách hàng.