Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hướng tới học sinh miền Trung

Chiều 24/11, đại diện Trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã trao số tiền 40 triệu đồng cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam để ủng hộ cho các em học sinh tại vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung.