Mới mổ có ăn Yến Sào được không? Lợi ích của Tổ Yến cho người mới phẫu thuật

Sau khi mổ cơ thể của bệnh nhân trở nên rất yếu, vết thương chưa lành, cộng với ảnh hưởng của thuốc mê khiến người bệnh suy nhược. Trong giai đoạn này bệnh nhân ăn yến sào sẽ giúp khỏe mạnh nhanh chóng.