Câu chuyện đẹp từ chiếc vỏ mì tôm

Từ những chiếc vỏ của gói mì tôm, cô Vũ Thị Thảo - giáo viên Trường Trung học Vinschool Times City cùng thành viên Câu lạc bộ Mì Tôm Xanh đã chế tạo thành những sản phẩm hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, để lan tỏa hơn ý nghĩa của việc làm này, toàn bộ số tiền từ bán sản phẩm tái chế được câu lạc bộ dành cho các quỹ thiện nguyện. Câu lạc bộ Mì Tôm Xanh đang viết nên những câu chuyện đẹp từ những chiếc vỏ mì tôm...