Quỹ vì người nghèo vùng Tây Nguyên quyên góp hỗ trợ mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Quỹ vì người nghèo vùng Tây Nguyên có ý nghĩa thiết thực để hỗ trợ những mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Quỹ hỗ trợ tiền mặt cũng như những phần quà giá trị giúp cho bà con đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Sự ra đời của quỹ mang đến nhiều tình yêu thương, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh để họ có thể có thêm động lực thoát nghèo, giúp cuộc sống đỡ đi một phần khó khăn, áp lực.