Cẩn trọng trước việc nhũng loạn thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Bảo Ân chia sẻ

“Nhiều cơ sở hoạt động bất chấp mạo danh thông tin bác sĩ, tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tại địa điểm không đảm bảo an toàn… đó là thực trạng tôi thấy hiện nay xuất hiện ở rất nhiều nơi. Vì thế tôi muốn lên tiếng để bảo vệ cho khách hàng cũng chính là bảo vệ danh tiếng cho những người bác sĩ, những cơ sở đang hoạt động chuẩn chỉ “. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Bảo Ân chia sẻ.