Mỗi lần nên sử dụng một lượng yến bao nhiêu?

Ngày nay, yến sào là thực phẩm đã trở nên vô cùng phổ biến, được mở ra với nhiều cơ sở và nhãn hiệu có quy mô lớn. Ít nhất một lần trong đời ai cũng đã từng nếm qua “mỹ vị” này, bởi sự bổ dưỡng và đa năng của nó. Tuy nhiên, cách sử dụng tổ yến để phát huy tác dụng hiệu quả nhất thì không phải ai cũng biết.