Xét tuyển đại học bổ sung từ ngày 10/10: Điểm chuẩn không thấp hơn đợt 1

Các trường đại học còn tuyển thiếu chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển bổ sung từ ngày 10/10. Điểm chuẩn các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và được xét tuyển nhiều đợt.