Thừa Thiên Huế: Xây dựng chuỗi giá trị để OCOP trở thành sản phẩm chủ lực địa phương

Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung đầu tư cho phát triển các hợp tác xã (HTX) gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng thời có các chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp. Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng chuỗi giá trị để biến OCOP trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương.