Khai mạc Hội chợ nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP

ối ngày 26/11, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND quận Tây Hồ tổ chức khai mạc Hội chợ Nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội.