Ấm tình nơi lằn ranh sinh tử

Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết ở bệnh viện, nhiều người vẫn cảm thấy ấm lòng vì những “chuyện nhỏ” mà các y bác sĩ, Mạnh thường quân nơi đây dành cho mình.