Phụ nữ, hãy yếu đuối một cách thông minh

Đều như vắt chanh, hễ 5 giờ sáng tinh mơ là cô tỉnh giấc, khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài mua thức ăn cho cả ngày, sau đó tất tả làm đồ ăn sáng cho cả nhà, hớt hải đưa con đi học rồi mới đi làm.