Herbalife Việt Nam thực hiện Tháng Mục Tiêu Toàn Cầu

Tinh thần thiện nguyện luôn là một trong những giá trị cốt lõi mà Herbalife luôn chú trọng trên phạm vi toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng.