Founder của Adswebsite.vn Lê Quang Anh – Thành công chỉ đến với những người đi đúng đường

Khi gặp Quang Anh ở ngoài, ai cũng bị thu hút bởi năng lượng tích cực luôn tỏa ra từ anh ấy, chàng trai có vẻ mặt thư sinh và nụ cười dễ mến cùng những thành công đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi còn rất trẻ.