Cỏ Mềm sở hữu vùng trồng sâm Lai Châu đạt chứng nhận hữu cơ

Tiên phong phát triển sâm và mỹ phẩm từ sâm, tháng 6/2024, vùng trồng sâm Lai Châu của Cỏ Mềm chính thức đón bằng chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ - chứng nhận có tiêu chuẩn cao nhất trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.