Trùm TikTok Y Dược Cấn Mạnh Linh: “Tôi thích làm việc cùng các bác sĩ”

Dẫn đầu xu hướng TikTok Business, đỡ đầu cho nhiều kênh kinh doanh kiếm hàng tỷ trên TikTok, nhưng điều mà Trưởng Môn Cấn Mạnh Linh khiến chúng tôi bất ngờ chính là số lượng các bác sĩ, dược sĩ mà anh đã và đang làm việc cùng.