Nước muối sinh lý thế hệ mới: công nghệ sạch cho mắt mũi sạch

Sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng tạo ra các sản phẩm tuyệt vời trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Trong lĩnh vực sản xuất thuốc nhỏ mắt, công nghệ BFS biểu tượng cho sự phát triển sản xuất thuốc nhỏ mắt thời 4.0, được FDA công nhận là công nghệ cao cấp, tạo ra một quá trình sản xuất vô trùng tuyệt đối.