GTall – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng nước hỗ trợ phát triển chiều cao

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ phát triển chiều cao dạng nước GTall đem đến công thức dinh dưỡng đột phá mới dành cho trẻ từ 2-18 tuổi - Bổ sung Aquamin F từ tảo biển đỏ quý hiếm - Canxi nano - MK7 - D3 an toàn và hiệu quả vượt trội.