Từ khóa "Tơ Vò - Tiểu thuyết tư liệu đậm chất hiện thực chống tham nhũng quyền lực" :