Lương y Nguyễn Trần Chuyển – Chia sẻ Phương pháp Điều trị hiệu quả một số bệnh theo Kinh Nghiệm Đông y

Việt Nam là một quốc gia có nền y học cổ truyền lâu đời, phong phú. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, y học cổ truyền Việt Nam đã luôn được chú trọng phát triển, được kế thừa, chọn lọc ứng dụng, bảo tồn nhằm phát huy giá trị của cây thuốc cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.